Πνευματικα Δικαιωματα

Όλο το περιεχόμενο, τα κείμενα, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Omega Pharma ή των θυγατρικών εταιρειών αυτής, εκτός εάν ρητώς ορίζεται άλλως.

Οι Μεταφορτώσιμες Πληροφορίες (λογότυπα, εικόνες, κ.τ.λ.) της παρούσας Ιστοσελίδας παρέχονται για τη διευκόλυνση των μέσων στην επεξήγηση αναφορών στην Omega Pharma ή σε μια από τις θυγατρικές εταιρείες αυτής. Η Omega Pharma σας παραχωρεί το δικαίωμα λήψης, αναπαραγωγής ή/και δημοσίευσης των Μεταφορτώσιμων Πληροφοριών για περιγραφικούς, νόμιμους σκοπούς μόνο. Τίποτα που αναφέρεται εδώ δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως παραχώρηση άδειας για χρήση οιονδήποτε Λογοτύπων για εμπορικούς σκοπούς και οιαδήποτε τέτοια χρήση θα θεωρείται προσβολή του εμπορικού σήματος και θα διώκεται με κάθε νόμιμο μέσο.