Προσωπικα Δεδομενα

Η Omega Pharma είναι αφοσιωμένη στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και στην ανάπτυξη τεχνολογίας που μπορεί να σας παρέχει την πιο αποτελεσματική και ασφαλή διαδικτυακή εμπειρία. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τη Διαδικτυακή τοποθεσία της Omega Pharma και διέπει τη συλλογή και χρήση δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της Omega Pharma, συναινείτε με τις πρακτικές διαχείρισης δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.

Η Omega Pharma συλλέγει στοιχεία ταυτοποίησης, όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) και το όνομα σας.

Η Omega Pharma συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τη λειτουργία της Διαδικτυακής τοποθεσίας της και για την παροχή των υπηρεσιών που έχετε αιτηθεί. Η Omega Pharma ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας στα πλαίσια διεξαγωγής ερευνών, προκειμένου να ζητήσει τη γνώμη σας για τις τρέχουσες υπηρεσίες της ή για μελλοντικές υπηρεσίες που θα μπορούσαν να σας παρασχεθούν.

Η Omega Pharma δεν πουλά, ενοικιάζει ή εκμισθώνει τους καταλόγους των πελατών της σε τρίτους.

Η παρούσα Ιστοσελίδα της Omega Pharma δεν χρησιμοποιεί “cookies”.

Η Omega Pharma προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινολόγηση. Η Omega Pharma ασφαλίζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ηλεκτρονικό εξυπηρετητή εντός ελεγχόμενου, ασφαλούς περιβάλλοντος, προστατευμένου από ανεξουσιοδότητη πρόσβαση, χρήση ή κοινολόγηση. Όταν μεταδίδονται προσωπικά δεδομένα (όπως είναι ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας) σε άλλες Διαδικτυακές τοποθεσίες, προστατεύονται μέσω κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων, όπως είναι το Secure Socket Layer ή εν συντομία SSL (Ασφαλές Στρώμα Υποδοχών).

Η Omega Pharma περιστασιακά ενημερώνει την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου σύμφωνα με στοιχεία που συλλέγει από την εταιρεία και τους καταναλωτές. H Omega Pharma σας παροτρύνει να διαβάζετε περιοδικά την παρούσα Δήλωση ώστε να είστε ενημερωμένος/η σχετικά με τον τρόπο που η Omega Pharma προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.