Δεν Ειστε Μονοι

Το υπερβάλλον σωματικό βάρος αποτελεί μείζον πρόβλημα στην Ευρώπη :

  • Η παχυσαρκία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα όσον αφορά στη δημόσια υγεία. Ο επιπολασμός της έχει τριπλασιαστεί σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες από το 1980
  • Παραπάνω από το 50% των ανδρών και των γυναικών στην Ευρώπη είναι υπέρβαροι
  • Περίπου το 23% των γυναικών και το 20% των ανδρών είναι παχύσαρκοι
  • Περίπου το 35% των Ευρωπαίων κάνει ανεπαρκή σωματική άσκηση

 

Υπερβάλλον σωματικό βάρος και παχυσαρκία στις γυναίκες 

Υπερβάλλον σωματικό βάρος και παχυσαρκία στους άνδρες 

 

Πηγή : WHO/Europe 2008, Country estimates http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/noncommunicable-dise...