ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΜΣ;

 
  • Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) είναι ένα στατιστικό μέτρο του σωματικού βάρους που βασίζεται στο βάρος και το ύψος ενός ατόμου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΔΜΣ)

 
  • Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) είναι ένα στατιστικό μέτρο του σωματικού βάρους που βασίζεται στο βάρος και το ύψος ενός ατόμου.